چند نکته برای عکس برداری از خودمان - شبکه‌ما

با رعایت نکاتی ساده هنگام عکس گرفتن از خودتان ، می توانید درهر عکسی زیبا تر به نظر برسید .

چند نکته برای عکس برداری از خودمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

با رعایت نکاتی ساده هنگام عکس گرفتن از خودتان ، می توانید درهر عکسی زیبا تر به نظر برسید . و در همین حال اگر این نکات کوچک را رعایت نکنید ، می توانید عکس زیبای خود را خراب کنید . به همین جهت بهتر است که این نکات کوچک را بدانید و رعایت کنید . در ابتدا توجه داشته باشید که هیچگاه سعی نکنید در عکس هایتان لبخند اجباری بزنید . همیشه لبخند طبیعی داشتن بهتر است . سعی کنید در چند زاویه از خودتان عکس بگیرید تا مطمئن شوید که بهترین زاویه ی چهره ی شما کدام است . برای مثال در برخی افراد بهترین زاویه ی چهره ، نیم رُخ است ، در بعضی دیگر سه رُخ و برای برخی دیگر تمام رُخ بهتر است .