فال قرانی - شبکه‌ما

فال قرآنی یا همان استخاره می باشد که برای انجام دادن کارهایی که در انجام دادن یا ندادن آن فرد متحیر و سرگشته باشد انجام...

فال قرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

فال قرآنی یا همان استخاره می باشد که برای انجام دادن کارهایی که در انجام دادن یا ندادن آن فرد متحیر و سرگشته باشد انجام می شود.البته نباید هروقت و در هر کاری از فال قرآنی یا استخاره استفاده کردآنجا که از عقل و مشورت کردن به نتیجه ای نرسید می توان از فال قرآنی استفاده کرد.

ویدئو های مرتبط:

استخاره با قرآن کریم

استخاره با قرآن مجید

استخاره انلاین

استخاره با قرآن آنلاین

فال قرانی

استخاره قرآنی

قرآن آنلاین

استخاره آوینی

استخاره شهید آوینی

استخاره باقران

estekhareh online


  • سميه احمدى
    سميه احمدى |

    نامزد كردم ولى نميخوام ببينمش نميدونم جراشايد يجورترس باشه يا انكاريجورايى طلسم كردن منو