کردی - شبکه‌ما

ایران یکی از کشورهای بزرگ و پهناور در قاره اسیاست که جمعیت زیادی هم داره و جمعیت ایران به الان به هشتاد میلیون میرسه که...

کردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایران یکی از کشورهای بزرگ و پهناور در قاره اسیاست که جمعیت زیادی هم داره و جمعیت ایران به الان به هشتاد میلیون میرسه که در ایران مردمی خوب و بافرهنگ دارند که در جامعه ایران مردم ان به گروههای یا قومیتهای هم تبدیل شده که چندین قومیت ایرانی هستند و این قومیتها فارس و ترک و لر و کرد و بلوچ تشکیل شدند که هر کدام از این قومیتها برای خودشان فرهنگ و رسوم خاصی برای خود دارند که در اینجا مردو قوم کرد را میبینید که یکی از رسم های انها در عروسی ها و شادی ها رقص کردی انهاست.