رقص کردی - شبکه‌ما

مردم جامعه ایران که از مردمان خوب و خونگرم هستند که مهمان نوازی خوبی هم دارند کشور ایران کشور بزرگ و پهناوری هست و همیشه...

رقص کردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مردم جامعه ایران که از مردمان خوب و خونگرم هستند که مهمان نوازی خوبی هم دارند کشور ایران کشور بزرگ و پهناوری هست و همیشه مردمان این کشور ایران که از وطن خود دفاع می کنند که مردمان غیور و سلحشور ایران که از قومیتهای هم تشکیل شده و همین مردم غیور و قومیتها باعث سربلندی کشور ایران شدند که قومیتهای کرد و لر و ترک و فارس همیشه و در همه جای ایران اماده بودن و حضور داشتند که مردم کرد که از مردمان سلحشور ایران زمین هستند که همیشه برای شادی و خوشی و عروسی های خودشان رقص های جالب و متنوعی دارند و رقص کردی در همه جای ایران و دنیا معروف هست