رقص کردی 1 - شبکه‌ما

در کشور ایران که چندین قومیت وجود داره و همین قومیتها و طایفه ها کشور ایران را ساخته و تشکیل دادند که هر کدام از...

رقص کردی 1

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کشور ایران که چندین قومیت وجود داره و همین قومیتها و طایفه ها کشور ایران را ساخته و تشکیل دادند که هر کدام از این قومیتها از ساختار فرهنگی و اخلاقی ئ سنتی خاصی برخوردار هستند و  این طایفه ها که برای عروسی هاشون و شادی هاشون از شیوه ها و سنتهای خاصی استفاده می کنند مثلا فارسها برای عروسی و شادی هاشون از تجمع و دورهم نشینی و شاید کمی هم رقص با دستها باشه و کردها با رقص کردی برای عروسی هاشون شادی می کنند