وااااااااي بابام اومد . - شبکه‌ما

وقتي شما از گيم بازي نمي توني دست بکشي و يه دفعه بابات بياد و ....

وااااااااي بابام اومد .

توضیحات:

وقتي شما از گيم بازي نمي توني دست بکشي و يه دفعه بابات بياد و ....