بابک رهنما - زندگی با تو بهتره - شبکه‌ما

عشق من و تو توی قلبم می مونه لمس دست تو توی قلبم می مونه تو هستی با من تو رویای شبونه فکر تو هستم با این دستای...

بابک رهنما - زندگی با تو بهتره

دسته بندی ها:
توضیحات:

عشق من و تو توی قلبم می مونه
لمس دست تو توی قلبم می مونه

تو هستی با من تو رویای شبونه
فکر تو هستم با این دستای سردم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

عشق من و تو توی قلبم می مونه
توی قلبم می مونه

عطر دست تو توی یادم می مونه
توی یادم می مونه

روزهای با تو هرگز یادم نمی ره
هرگز یادم نمی ره

وقتی تو هستی قلبم بارون می گیره
قلبم بارون می گیره

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
بذار تو دنیات بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

زندگی با تو بهتره
می خوام عاشقت بمونم
نگو حرف رفتنو
بی تو من نمی تونم

ای عشق من ...
تو بهترینی ...