کلیپ استاد پناهیان: خدایا، کبریت داری...؟؟ - شبکه‌ما

کلیپ استاد پناهیان: خدایا، کبریت داری...؟؟   طرف نمایشگاه ماشین دارد؛ ماشین‌های آخرین مدل! بعد شما هر روز می‌روی در مغازۀ او می‌گویی: «آقا کبریت داری؟» او هم برای...

کلیپ استاد پناهیان: خدایا، کبریت داری...؟؟

توضیحات:

کلیپ استاد پناهیان: خدایا، کبریت داری...؟؟

 

طرف نمایشگاه ماشین دارد؛ ماشین‌های آخرین مدل! بعد شما هر روز می‌روی در مغازۀ او می‌گویی: «آقا کبریت داری؟»

او هم برای اینکه کار شما را راه بیندازد، می‌رود چندتا کبریت می‌خَرد و می‌گذارد آنجا کنار ماشین‌ها و بنزها. وقتی آمدی گفتی «آقا کبریت داری؟» می‌گوید ...

سایت انتظار ظهور: http://entezarzohur.vcp.ir