گرفتن پنکه تو دور تندبا دست - شبکه‌ما

گرفتن پنکه با دست در ضرب زیاد نبینی از دستت رفته

گرفتن پنکه تو دور تندبا دست

دسته بندی ها:
توضیحات:
گرفتن پنکه با دست در ضرب زیاد نبینی از دستت رفته