مصاحبه مدیر وب با آقای فقیه مدیر عامل مایکت اندروید - شبکه‌ما

مایکت اندروید یکی از موفق ترین بازارهای دیجیتال (marketpalce) است که توانسته هزاران توسعه دهنده را پوشش دهد.

مصاحبه مدیر وب با آقای فقیه مدیر عامل مایکت اندروید

توضیحات:

مایکت اندروید یکی از موفق ترین بازارهای دیجیتال (marketpalce) است که توانسته هزاران توسعه دهنده را پوشش دهد. جناب فقیه از متدی که باعث رشد ۳۰ درصدی فروش آنها در مایکت شده است می گویند.

www.modireweb.com