وقتی نباید جلو کسی که نزدیکته فحش بدی - شبکه‌ما

یارو از بیخش گذشت خخخ

وقتی نباید جلو کسی که نزدیکته فحش بدی

توضیحات:

یارو از بیخش گذشت خخخ