کلمات ساده : رنگ ها در انگلیسی - شبکه‌ما

شاید ساده ترین کلمات انگلیسی رنگ ها باشند و همچنین یکی از اولین درس ها برای یادگیری هر زبانی شناخت رنگ هاست.

کلمات ساده : رنگ ها در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

شاید ساده ترین کلمات انگلیسی رنگ ها باشند و همچنین یکی از اولین درس ها برای یادگیری هر زبانی شناخت رنگ هاست. اگر به نقاشی یا رنگین کمان علاقه خاصی داشته باشید، این ویدئو مفرح، جالب و مفید خواهد بود. اگر به هیچ کدام علاقه ندارید، باز هم یادگیری رنگ ها یکی از ساده ترین راه ها برای گسترش دامنه لغاتتان در زبان انگلیسی است.

مطالب مشابه:

اصطلاحات پایه انگلیسی : محل کار

معانی مختلف LOAD

اصطلاحات پایه انگلیسی :صحبت در مورد رانندگی

انگلیسی در سفر : بیماری و دارو خریدن