سوال جالب عادل فردوسی پور ازرهبرانقلاب - شبکه‌ما

عادل فردوسی پوریکی ازبهترین مجریان تلویزیون است که وبرای ایشون مهم نیست که باکی هم صحبت باشه وسوالاتش راراحت می پره دراین کلیپ کوتاه عادل...

سوال جالب عادل فردوسی پور ازرهبرانقلاب

دسته بندی ها:
توضیحات:
عادل فردوسی پوریکی ازبهترین مجریان تلویزیون است که وبرای ایشون مهم نیست که باکی هم صحبت باشه وسوالاتش راراحت می پره دراین کلیپ کوتاه عادل فردوسی پور سوالی جالب ازرهبرانقلاب می پرسه وباجواب قشنگ رهبری مواجه میشه