معجزه ای در قرآن مخلوط نشدن آب شور وشیرین - شبکه‌ما

خداوند در قرآن میفرماید او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ،...

معجزه ای در قرآن مخلوط نشدن آب شور وشیرین

دسته بندی ها:
توضیحات:
خداوند در قرآن میفرماید او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ، و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. رودخانه ‏های عظیم آب شیرین هنگامی که به دریاها و اقیانوسها می‏ریزند معمولا دریایی از آب شیرین در کنار ساحل تشکیل می‏دهند و آب شور را به عقب می‏رانند و عجب اینکه تا مدت زیادی این دو آب شیرین و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آمیخته نمی‏شوند.