اعمال شب نوزدهم ماه رمضان - شبکه‌ما

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان با بعضی اعمال شب 21 و 23 ماه رمضان مشترک است.

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان با بعضی اعمال شب 21 و 23 ماه رمضان مشترک است.شب نوزدهم اولین شب از شب های لیالی قدر می باشد و در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی رسد.بعضی از اعمال شب نوزدهم  را می توان اینگونه بیان کرد:

اعمال شب نوزدهم -اعمال شب 21 ماه رمضان

1-غسل (که آن هم نزدیک به غروب آفتاب )

2-دو رکعت نماز شب احیا

3- خواندن زیارت امام حسین

4-احیا داشتن شب ها

و....................

ویدئو های مرتبط:

ماه مبارک رمضان

عکس ماه رمضان

پیامک ماه رمضان

اعمال ماه رمضان

اعمال شب 21 ماه رمضان

اعمال شب اول ماه رمضان

عکس رمضان

غذاهای ماه رمضان

دعاهای ماه رمضان

تبریک ماه رمضان

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

اعمال شب قدر 19 رمضان