اعمال شب قدر 19 رمضان - شبکه‌ما

اعمال شب قدر 19 رمضان مثل غسل شب 19،خواندن نماز شب احیا ،... در بین شب های قدر که 19،21،23 مشترک می باشد.

اعمال شب قدر 19 رمضان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اعمال شب قدر 19 رمضان مثل غسل شب 19،خواندن نماز شب احیا ،... در بین شب های قدر که 19،21،23 مشترک می باشد.یکی دیگر از کارهایی که در اعمال شب قدر 19 رمضان  می باشد قرآن به سر گرفتن می باشد .وقتی قرآن ها را به سر می گیریم خداوند را به چهارده معصوم قسم می دهیم و واسطه قرار می دهیم که گناهان ما را ببخشد و بهترین سرنوشت ها را برایمان تقدیر کند.

اعمال شب قدر 19 رمضان -اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

ویدئو های مرتبط:

ماه مبارک رمضان

عکس ماه رمضان

پیامک ماه رمضان

اعمال ماه رمضان

اعمال شب 21 ماه رمضان

اعمال شب اول ماه رمضان

عکس رمضان

غذاهای ماه رمضان

دعاهای ماه رمضان

تبریک ماه رمضان

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

اعمال شب قدر 19 رمضان