اعمال شب 21 ماه رمضان - شبکه‌ما

اعمال شب 21 ماه رمضان و شب های  قدر  دیگر مشترک می باشد.مثلا  اولین اعمال مشترک این سه شب انجام غسل می باشد.

اعمال شب 21 ماه رمضان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اعمال شب 21 ماه رمضان و شب های  قدر  دیگر مشترک می باشد.مثلا  اولین اعمال مشترک این سه شب انجام غسل می باشد.علامه مجلسی می فرماید غسل شب های قدررا نزدیک به غروب آفتاب انجام دهند.یکی دیگر از اعمال شب 21 ماه رمضان خواندن نماز شب احیا می باشد.البته در اعمال شب 21 ماه رمضان خواندندعای روز 21 ماه رمضان می باشد.حضرت رسول صلی علیه و آله در هرشب این دهه غسل می کرد و اعتکاف در این دوره مستحب است.

ویدئو های مرتبط:

ماه مبارک رمضان

عکس ماه رمضان

پیامک ماه رمضان

اعمال ماه رمضان

اعمال شب 21 ماه رمضان

اعمال شب اول ماه رمضان

عکس رمضان

غذاهای ماه رمضان

دعاهای ماه رمضان

تبریک ماه رمضان

اعمال شب نوزدهم ماه رمضان

اعمال شب قدر 19 رمضان