یادگیری خوشنویسی با خودکار – جلسه سوم - شبکه‌ما

خوش نویسی مربوط به زبان یا سبک نوشتاری خاصی نیست .

یادگیری خوشنویسی با خودکار – جلسه سوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

خوش نویسی مربوط به زبان یا سبک نوشتاری خاصی نیست . در هر زبانی و توسط هر سری از حروف ، می توان خوش خط بود و زیبا نوشت . در این میان اما زبان فارسی از مزیت ها و ویژگی های برتری برای خوش نویسی برخوردار است . در زبان فارسی به دلیل شکل و شیوه ی نمایش حروف ، قابلیت های بالقوه ای برای خوش نویسی و خوش خطی موجود است و اگر فردی آموزش مناسب برای این هنر را دیده باشد ، می تواند با طی چند مرحله ی ساده خوش خط شود . در این سری آموزشی یادگیری خوشنویسی با خودکار شما با شیوه ها و ترفندهای خوش نویسی به سرعت و با کیفیت بالا آشنا خواهید شد .