تکنیک های مختلف ساخت - جنگ ستارگان - شبکه‌ما

تکنیک های مختلف ساخت جلوه‌های ویژه - جنگ ستارگان سری فیلم های جنگ ستاره ای که از کمپانی لوکاس فیلم تولید می شود از بدو شروع...

تکنیک های مختلف ساخت - جنگ ستارگان

توضیحات:

تکنیک های مختلف ساخت جلوه‌های ویژه - جنگ ستارگان

سری فیلم های جنگ ستاره ای که از کمپانی لوکاس فیلم تولید می شود از بدو شروع قسمت های اولیه این فیلم، بهانه ای شده برای تحقیقات در زمینه تکنیک های مختلف ساخت چه جلوه‌های ویژه، گریم، دکور،کامپیوتر گرافیک .... و ورود دوربین های دیجیتال به دنیای سینما شده است جلوه های ویژه این فیلم را کمپانی Ilm که زیر نظر جرج لوکاس می باشد ساخته می شود.