یادگیری خوشنویسی با خودکار – جلسه ششم - شبکه‌ما

خوش نویس بودن به هنرمند بودن یا نبودن اشخاص مربوط نیست .

یادگیری خوشنویسی با خودکار – جلسه ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

خوش نویس بودن به هنرمند بودن یا نبودن اشخاص مربوط نیست . در هر سلیقه و از هر طبقه ی فکری و شغلی داشتن هنر خوش نویسی یک مزیت فردی به حساب می آید و روی نظری که دیگران در مورد شما خواهند داد ، موئثر خواهد بود . در این قسمت از مجموعه ی ده قسمتی یادگیری خوشنویسی با خودکار شما با بخش دیگری از هنر و سلیقه ی استاد مجموعه به منظور یادگیری زیبانویسی آشنا خواهید شد . در این قسمت جزئیات بیشتری از انحنای مربوط به حروف فارسی سخن گفته می شود و شما نیز مهارت های خود را بیش از پیش افزایش خواهید داد . بیننده ی این قسمت از این مجموعه باشید .