رئیس جمهور کرواسی - شبکه‌ما

رئیس جمهور کرواسی انتخاب شد.کولیندا گرابار کیتاروویچ پیش از این در سمت وزیر امور خارجه در کرواسی مشغول بوده است.

رئیس جمهور کرواسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

رئیس جمهور کرواسی انتخاب شد.کولیندا گرابار کیتاروویچ پیش از این در سمت وزیر امور خارجه در کرواسی مشغول بوده است.در کرواسی برای اولین بار است که یک زن به مقام ریاست جمهوری می رسد وی بیش از 5 درصد از آرا را کسب کرد و  رئیس جمهور کرواسی  شد.

رئیس جمهور کرواسی - عکسهای رئیس جمهور کرواسی

ویدئو های مرتبط:

رئیس جمهور کرواسی

رئیس جمهور کرواسی کنار دریا

عکس رئیس جمهور کرواسی

رئیس جمهور کرواسی در ساحل

رئیس جمهور کرواسی با لباس شنا

بیوگرافی رئیس جمهور کرواسی

عکس برهنه رئیس جمهور کرواسی

عکسهای رئیس جمهور کرواسی