رئیس جمهور کرواسی کنار دریا - شبکه‌ما

رئیس جمهور کرواسی کنار دریا تیتری بود که بعد از به مقام ریاست جمهوری رسیدن کولیندا گرابار-کیتاروویچ  در کرواسی در صدر خبرها قرار گرفت .

رئیس جمهور کرواسی کنار دریا

دسته بندی ها:
توضیحات:

رئیس جمهور کرواسی کنار دریا تیتری بود که بعد از به مقام ریاست جمهوری رسیدن کولیندا گرابار-کیتاروویچ  در کرواسی در صدر خبرها قرار گرفت .در حالی که خانم کولیندا گرابار-کیتاروویچسخت مشغول انجام وظایف در پست جدید می باشد و در اولین قدم نخست وزیر دولت خود را انتخاب کرده است عکس هایی که شبیه به وی می باشد با این تیتر "رئیس جمهور کرواسی کنار دریا" در شبکه های مجازی قرار گرفته است.البته عکس هایی از خانم کولیندا گرابار-کیتاروویچ وجود دارد اما این عکس ها قبل از انتساب کولیندا گرابار-کیتاروویچ به پست ریاست جمهوری می باشدو عکس هایی با عنوان"رئیس جمهور کرواسی کنار دریا"  صحت ندارد.

ویدئو های مرتبط:

رئیس جمهور کرواسی

رئیس جمهور کرواسی کنار دریا

عکس رئیس جمهور کرواسی

رئیس جمهور کرواسی در ساحل

رئیس جمهور کرواسی با لباس شنا

بیوگرافی رئیس جمهور کرواسی

عکس برهنه رئیس جمهور کرواسی

عکسهای رئیس جمهور کرواسی