دلیل استفاده از چفیه توسط رهبری به روایت حاج قاسم - شبکه‌ما

دلیل استفاده از چفیه توسط رهبر معظم انقلاب به روایت حاج قاسم سلیمانی.

دلیل استفاده از چفیه توسط رهبری به روایت حاج قاسم

توضیحات:

دلیل استفاده از چفیه توسط رهبر معظم انقلاب به روایت حاج قاسم سلیمانی.