ازدواج اززبان مهران مدیری - شبکه‌ما

دربرنامه ی دورهمی مهران مدیری درباره ی ازدواج کردن دراین دوره ایی که هستیم میگویدوهم چنین تجمل گرایی وهزینه های زیادعروسی.

ازدواج اززبان مهران مدیری

دسته بندی ها:
توضیحات:

دربرنامه ی دورهمی مهران مدیری درباره ی ازدواج کردن دراین دوره ایی که هستیم میگویدوهم چنین تجمل گرایی وهزینه های زیادعروسی.