دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت دوم - شبکه‌ما

در این قسمت ادامه موضوع محاسبات مطرح شده  و با مشاهده آن با دسته بندی توابع اکسل آشنا می شوید، ساختار آرگومان های توابع و...

دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت دوم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت ادامه موضوع محاسبات مطرح شده  و با مشاهده آن با دسته بندی توابع اکسل آشنا می شوید، ساختار آرگومان های توابع و دسته بندی آنها از منظر تعداد آرگومان را مشاهده خواهید کرد و با توابع پایه اکسل آشنا خواهید شد.