تایم لپس - غروب آفتاب منطقه ییلاقی ششرودبار - شبکه‌ما

در دنیایی که زندگی می کنیم، پدیده هایی وجود دارند که خیلی آهسته رخ می دهند.

تایم لپس - غروب آفتاب منطقه ییلاقی ششرودبار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در دنیایی که زندگی می کنیم، پدیده هایی وجود دارند که خیلی آهسته رخ می دهند. مثل حرکت ابرها، گردش ستارگان، رشد گیاه، رنگ شدن یک گل یا پوسیدن سیبی نیم خورده. برای ثبت آن ها چه باید کرد؟ معمولا کاری که صورت می گیرد، گرفتن عکس با فاصله ی زمانی است.