کتک زدن معلم چینی - شبکه‌ما

این موضوع مثل اینکه ارثی هستش و در کشورهای دیگه هم نسل جدید با نسل قدیم تفاوت زیادی کرده....

کتک زدن معلم چینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این موضوع مثل اینکه ارثی هستش و در کشورهای دیگه هم نسل جدید با نسل قدیم تفاوت زیادی کرده....معلم رو کتک زدن نشانه خوبی از تغییر نسل هاست....