عزاداری امام حسین که نزدیک بود به شهادت عزاداران منجر بشه :) - شبکه‌ما

اگر شمشیر واقعی بود بنده خدا الان توی این دنیا نبود :))

عزاداری امام حسین که نزدیک بود به شهادت عزاداران منجر بشه :)

دسته بندی ها:
توضیحات:

اگر شمشیر واقعی بود بنده خدا الان توی این دنیا نبود :))