پت ومت - شبکه‌ما

دوستی میگفت عاشق2نفرم.پت و مت گفتم‌حتما به خاطر اینکه خیلی خنده دارن گفت نه‌بخاطر اینکه دنیارو هم خراب کنن همدیگروخراب نمی کنن  

پت ومت

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوستی میگفت
عاشق2نفرم.پت و مت
گفتم‌حتما به خاطر اینکه خیلی خنده دارن
گفت نه‌بخاطر اینکه دنیارو هم خراب کنن همدیگروخراب نمی کنن

 

برچسب ها: