دکتر عباسی:مفهوم تبرج در قرآن/پشت طلاق عاطفی زنای ذهنی - شبکه‌ما

دکتر عباسی:مفهوم تبرج در قرآن/پشت طلاق عاطفی زنای ذهنی دکتر عباسی : مفهوم تبرج در قرآن / خواندن این فلسفه و روانشناسی و اقتصاد و جامعه...

دکتر عباسی:مفهوم تبرج در قرآن/پشت طلاق عاطفی زنای ذهنی

توضیحات:

دکتر عباسی:مفهوم تبرج در قرآن/پشت طلاق عاطفی زنای ذهنی

دکتر عباسی : مفهوم تبرج در قرآن / خواندن این فلسفه و روانشناسی و اقتصاد و جامعه شناسی افتخار دارد؟ / چرا افتخار می کنیم ۶۴ درصد دانشجوها دختر هستند؟/خواسته فمنیست ها را محقق کرده ایم / افراد عمل خود ارضایی جنسی را از طریق زنای ذهنی انجام میدهند / پشت طلاق عاطفی زنای ذهنی است