لحظه شکار ابو عمر القنطوش فرمانده داعش - شبکه‌ما

توسط تک‌تیرانداز جیش‌المهدی صورت گرفت

لحظه شکار ابو عمر القنطوش فرمانده داعش

توضیحات:

توسط تک‌تیرانداز جیش‌المهدی صورت گرفت