ناک اوت شدن دزدها توسط یک خانم در آسانسوربا تکنیک های دفاع شخصی - شبکه‌ما

امروه بر هیچ خانمی ضرورت یادگیری دفاع شخصی بانوان پوشیده نیست چرا که بانوان ‏و دختران بیشتر از دیگر افرد جامعه در معرض خطر و...

ناک اوت شدن دزدها توسط یک خانم در آسانسوربا تکنیک های دفاع شخصی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروه بر هیچ خانمی ضرورت یادگیری دفاع شخصی بانوان پوشیده نیست چرا که بانوان ‏و دختران بیشتر از دیگر افرد جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارند.‏
‏ قدرت جسمانی کمتر و اندام ظریف تر باعث شده در همه جای دنیا افرادی سود ‏جو خانمها را بهترین طمعه جهت سرقت و … انتخاب نمایند .‏
حال چاره کار چیست؟
پاسخ ساده است یادگیری تکنیک هائی که که با وجود نداشتن برتری فیزیکی ‏بتوان بر افراد مزاحم و سود جو غلبه کرد.‏
نام این تکنیک ها دفاع شخصی بانوان  است .‏
دفاع شخصی مجموعه از حرکات رزمی میباشد که با فشار و ضربه به نقاط ‏حساس(دیم ماک) بدون وارد کردن قدرت خاصی انجام میگیرد و گاهی نیز با نیرو ‏فرد مهاجم بر علیه خودش صورت میگیرد .‏
تفاوت عمده دفاع شخصی بانوان با دفاع شخص آقایان در نوع دفاع میباشد ‏چرا که اکثر افراد مهاجم به خانمها را آقایان تشکیل میدهند پس نتیجتاً برتری ‏فیزیکی با آقایان هست در نتیجه نوع تکنیک ها با دیگر سبک های دفاع شخصی ‏تفاوتی شگرف دارد .‏
البته یادگیری دفاع شخص فقط برای خانمها نیست برای همه افراد لازم است اما به ‏جرات میتوان گفت برای خانمها یادگیری این فنون از نان شب واجب تر است چرا ‏که هیچ چیزی با ارزش تر از آبرو ، شرف ، حیثیت و جان آدم نیست !!!‏
شما با حضور در کلاس های ویژه دفاع شخصی بانوان یاد خواهید گرفت چگونه با دست ‏خالی از جان ، مال وحیثیت خود دفاع کنید .‏
یاد خواهید گرفت بدون ترس زندگی کردن را تجربه نمائید.‏