حمله ابوعزرائیل و کتائب امام علی به داعش در غرب سامرا - شبکه‌ما

بعد از چند ماه انتظار از صبح روز ۱۱ اسفند ۹۴ عملیات گسترده ای با نام «عملیات الامام علی الهادی» با مشارکت ارتش عراق و...

حمله ابوعزرائیل و کتائب امام علی به داعش در غرب سامرا

توضیحات:

بعد از چند ماه انتظار از صبح روز ۱۱ اسفند ۹۴ عملیات گسترده ای با نام «عملیات الامام علی الهادی» با مشارکت ارتش عراق و بسیج مردمی با هدف پاکسازی غرب سامراء، کور کردن مسیرهای امداد داعش بین شمال و مرکز عراق و نابودی مراکز فرماندهی و کمپهای تمرینی داعش در مناطق بیابانی کلید خورد، از لحاظ وسعت این عملیات بزرگترین عملیاتی خواهد بود که در عراق صورت گرفته است.