لحظه مسلمان شدن محمدعلی کلی - شبکه‌ما

کلی بوکسور آمریکایی در سال ۱۹۶۵ به اسلام روی آورد. وی بعد از تحمل یک دوره بیماری طولانی در ٧٤ سالگی در گذشت.

لحظه مسلمان شدن محمدعلی کلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلی بوکسور آمریکایی در سال ۱۹۶۵ به اسلام روی آورد. وی بعد از تحمل یک دوره بیماری طولانی در ٧٤ سالگی در گذشت.