لحظه به اسارت گرفتن تک تیرانداز داعشی در تکریت - شبکه‌ما

لحظه ی ورود به مناطق تحت اشغال داعش و اسیر کردن یک داعشی

لحظه به اسارت گرفتن تک تیرانداز داعشی در تکریت

دسته بندی ها:
توضیحات:

لحظه ی ورود به مناطق تحت اشغال داعش و اسیر کردن یک داعشی