شهید بلباسی در حال نوشتن وصیت نامه ساعاتی قبل از شهادت - شبکه‌ما

در این فیلم شهید محمد بلباسی در حال نوشتن وصیت نامه ساعاتی قبل از شهادت در خان طومان را مشاهده می کنید.

شهید بلباسی در حال نوشتن وصیت نامه ساعاتی قبل از شهادت

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این فیلم شهید محمد بلباسی در حال نوشتن وصیت نامه ساعاتی قبل از شهادت در خان طومان را مشاهده می کنید.