جناب خان در برنامه نود - شبکه‌ما

جناب خان در برنامه نود به عنوان کارشناس داوری دعوت شد.

جناب خان در برنامه نود

دسته بندی ها:
توضیحات:

جناب خان در برنامه نود به عنوان کارشناس داوری دعوت شد.عادل فردوسی پور از جناب خان در برنامه نود خواست تا نظرش را در مورد تصاویر داوری بیان کند.جناب خان در برنامه نود به جای نصیر زاده بازی هارا  کارشناسی کرد. شما را به دیدن این ویدیو ی جذاب  دعوت مینماییم.

ویدئو های مرتبط:

خندوانه

خندوانه فصل سوم

خندوانه جديد

خندوانه جناب خان

خندوانه لباهنگ

جناب خان خندوانه

جناب خان در برنامه نود

جناب خان جديد