کلاس درس انگلیسی - شبکه‌ما

آیا با اصطلاحات کلاس درس انگلیسی آشنایی دارید؟ آیا می دانید اگر حرف معلمتان را نفهمیدید، چه باید بکنید؟ آموختن زبان در کلاس انگلیسی و...

کلاس درس انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

آیا با اصطلاحات کلاس درس انگلیسی آشنایی دارید؟ آیا می دانید اگر حرف معلمتان را نفهمیدید، چه باید بکنید؟ آموختن زبان در کلاس انگلیسی و در تعامل با معلم و دیگر دانش آموزان راحت تر و سریع تر پیش می رود. اما این محیط دارای کلمات و اصطلاحات خاصی است که اگر با آنها آشنا باشید، یادگیری تان آسانتر خواهد شد. 

مطالب مشابه :

پیشرفت در زبان انگلیسی

داستان گفتن به انگلیسی

 همدردی در انگلیسی

گفتار واضح در انگلیسی