عبارت های توصیفی در انگلیسی - شبکه‌ما

جابه جایی عبارت های توصیفی در جملات می تواند معنای آن جمله را عوض کند یا حتی آن جمله را به نوشته ای خنده دار و...

عبارت های توصیفی در انگلیسی

دسته بندی ها:
توضیحات:

جابه جایی عبارت های توصیفی در جملات می تواند معنای آن جمله را عوض کند یا حتی آن جمله را به نوشته ای خنده دار و اشتباه بدل کند و موجب شرمندگی شما بشود. به همین دلیل باید سعی کرد تا عبارات توضیحی را در جای درستشان قرار داد. با دیدن این ویدئو تمامی مطالب راجع به این مسئله را بیاموزید.

مطالب مشابه :

مخالفت در انگلیسی

مخفف درزبان انگلیسی

اپوستروف در انگلیسی

جمله و اجزای آن