مستند کوثر - شبکه‌ما

کارگردان: مهدی خوش نژاد | سال تولید: ۱۳۹۳ | تولید در: لبنان - سوریه | «کوثر بشراوی»، مجری و خبرنگار تونسی و از مشهورترین اصحاب...

مستند کوثر

توضیحات:

کارگردان: مهدی خوش نژاد | سال تولید: ۱۳۹۳ | تولید در: لبنان - سوریه | «کوثر بشراوی»، مجری و خبرنگار تونسی و از مشهورترین اصحاب رسانه جهان عرب است. وی از بنیان گذاران شبکه «ام بی سی» و «العربیه» و از اعضای اصلی شبکه «الجزیره» بوده. زندگی او با تجربه کردن تفکرات مختلف همراه بوده و او را تا رسیدن به حقیقت، دچار فراز و نشیب های فراوانی كرده است و در این راه بهاء سنگینی به خاطر دفاع از حق پرداخته است