شهید مفقود الاثر احمد مومنی - شبکه‌ما

وداع شهید احمد مومنی با پدرش... پدر شهید احمد مومنی بعد از ضبط این مستند از دنیا رفت و به شهیدش ملحق شد و ما...

شهید مفقود الاثر احمد مومنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

وداع شهید احمد مومنی با پدرش... پدر شهید احمد مومنی بعد از ضبط این مستند از دنیا رفت و به شهیدش ملحق شد و ما هستیم که قدر والدین شهدا را ندانستیم... روزگاری بشود که نه دوربین های تو و نه بودجه های سرگردانت هیچ بکار نیایند... خیلی دور نیست.. ۱۰ سال دیگر .... شهید مومنی مفقودالاثر است و هنوز هیچ خبری از پیکرش نیست .... برای بی تابی دل مادرش صلوات.... انجمن نویسندگان گلستان هوران