لاک پشت ویلچری - شبکه‌ما

لاک پشتی که بعد از فلج شدن به کمک دوتا چرخ دوباره راه میره!! البته سرعتش همون سرعت قبلیه!!!!!!!!!!!!!

لاک پشت ویلچری

توضیحات:

لاک پشتی که بعد از فلج شدن به کمک دوتا چرخ دوباره راه میره!!

البته سرعتش همون سرعت قبلیه!!!!!!!!!!!!!