نابرابری در ثروت - شبکه‌ما

ویدیوی کوتاه اما بسیار جالب در مورد ثروت!!!! 80 درصد کل مردم جهان تقریبا ثروتی ندارند!!!!!!!!!!! و .....

نابرابری در ثروت

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدیوی کوتاه اما بسیار جالب در مورد ثروت!!!!

80 درصد کل مردم جهان تقریبا ثروتی ندارند!!!!!!!!!!!

و .....