به آنان که در بچه داری تکند - شعرخوانی در محضر رهبری - شبکه‌ما

شعر طنزی که یکی از شاعران در محضر رهبر انقلاب می خواند بسایر زیبا و پر از خنده های با معرفت خرداد 1395

به آنان که در بچه داری تکند - شعرخوانی در محضر رهبری

توضیحات:

شعر طنزی که یکی از شاعران در محضر رهبر انقلاب می خواند

بسایر زیبا و پر از خنده های با معرفت

خرداد 1395