دكتر كرماني ازمضرات چیپس میگوید! - شبکه‌ما

دکتر کرماني از معروف‌ترین و حاذق‌ترین پزشکانی است که در امر تغذیه فعالیت می‌‌کند ودر درمان چاقی و لاغری تبحر ویژ‌‌ای دارد.

دكتر كرماني ازمضرات چیپس میگوید!

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر کرماني از معروف‌ترین و حاذق‌ترین پزشکانی است که در امر تغذیه فعالیت می‌‌کند ودر درمان چاقی و لاغری تبحر ویژ‌‌ای دارد. دکتر کرماني در سال 1376 كتاب معجزه ای برای چاق ها را نوشت كه واقعا معجزه كرد.شما را به تماشای ویدیویی که در آن دکتر کرماني از مضرات چیپس صحبت میکند، دعوت مینماییم.

ویدیوهای مرتبط :

دکتر کرمانی  

رژیم دکتر کرمانی

سایت دکتر کرمانی

رژیم لاغری دکتر کرمانی

دكتر كرماني

رژیم غذایی دکتر کرمانی

رژیم دکتر کرمانی برای لاغری