علمی ترین موزیک ویدیویی که تا به حال مشاهده نموده اید! - شبکه‌ما

تاثیر امواج صوتى بر روى عناصر مختلفی همچون آب ، آتش و... ترکیب بی نظیر و حیرت انگیز علم و هنر !!!

علمی ترین موزیک ویدیویی که تا به حال مشاهده نموده اید!

توضیحات:

تاثیر امواج صوتى بر روى عناصر مختلفی همچون آب ، آتش و... ترکیب بی نظیر و حیرت انگیز علم و هنر !!!