دشمن کلاسیک درمجاورت کنام شیرها - شبکه‌ما

هر شیر نر در دوران جوانی برای تمرین ودست گرمی تعدادی کفتارکشته است بی شک تنها دشمن کلاسیک شیرها کفتارها میباشندکه گله ای زندگی و...

دشمن کلاسیک درمجاورت کنام شیرها

دسته بندی ها:
توضیحات:
هر شیر نر در دوران جوانی برای تمرین ودست گرمی تعدادی کفتارکشته است بی شک تنها دشمن کلاسیک شیرها کفتارها میباشندکه گله ای زندگی و توسط ماده سالاررهبری میشود .. در این ویدیو بی نظیر مطلب را ملاحظه نمایید