ادای آقای علی دایی عزیز رو در میاره - شبکه‌ما

با عرض معذرت از آقای علی دایی که این آقا اداشون رو درمیاره باید بگم آقای دایی مرد شریف و خیر و دوست داشتنی و اسطوره...

ادای آقای علی دایی عزیز رو در میاره

توضیحات:

با عرض معذرت از آقای علی دایی که این آقا اداشون رو درمیاره

باید بگم آقای دایی مرد شریف و خیر و دوست داشتنی و اسطوره مملکت ماست

پس به ایشان افتخار کنید.