بمب گذاری در فرودگاه آتاتورک قسمت ۲ - شبکه‌ما

لحظه منفجر شدن بمب در فرودگاه اتاتورک

بمب گذاری در فرودگاه آتاتورک قسمت ۲

توضیحات:
لحظه منفجر شدن بمب در فرودگاه اتاتورک