اجرای زیبای دوست خوبم میلاد هارونی - شبکه‌ما

خواننده عزیز و خوب و دوست گرامی میلاد هارونی که در اکثر نقاط کشور اجرای زنده و پربیننده ای داشته است.

اجرای زیبای دوست خوبم میلاد هارونی

توضیحات:

خواننده عزیز و خوب و دوست گرامی میلاد هارونی که در اکثر نقاط کشور اجرای زنده و پربیننده ای داشته است.

خداوند ان شا ء الله توفیق دهد.